Wnętrza / Publiczne

Hotel Hilton

Inwestor: Hilton Gdańsk

Sala Śniadań Richter

WSPÓŁAUTORZY:

Marzena Degutis
Magdalena Landowska
Magdalena Fudali
Zdjęcia:
Tom Kurek
Wizualizacje:
Maciej Duda