Wnętrza / Publiczne

Hotel Hilton

Inwestor: Hotel Hilton

Lobby wejściowe i atrium

WSPÓŁAUTORZY:

Marzena Degutis
Magdalena Landowska
Magdalena Fudali

Wizualizacje:
Maciej Duda