Wnętrza / Publiczne

Kompleks biurowy TENSOR

Inwestor: Euro Styl

2016

WSPÓŁAUTORZY:

Marzena Degutis
Elżbieta Sawicka